www.elg.no

Elger er gromme dyr.
Elgkalvene er mat for bl.a. ulv.

Last ned Vivaldi på vivaldi.com